Kolik poradenství měsíčně zvládnu

  Nové klientky Počet poradenství
leden 23 26
únor 6 6
březen 23 24
duben 22 33
květen 16 26
červen 25 33
červenec 10 22
srpen 13 28
září 25 29
říjen 19 25
     
     
Celkem 182 252
   

Nejsou započítány telefonáty, emaily, ženy a poradenství z podpůrné skupinky a z odborné praxe v porodnicích.