Kdy zavádět miminkům příkrmy a kdy lepek? Ve čtvrtém nebo v šestém měsíci?

20.06.2014 16:35

Převzato z www.mamila.sk

Stále více se objevují otázky o tom, kdy zavádět miminkům příkrmy. Matky jsou zmatenější a zmatenější. Doteď si myslely, že v 6. měsíci. Nyní je často vystraší informace, že nedělají dobře. Že již dávno měly příkrmy zavést ve 4. měsíci. 

Hlavní poselství je: Nic se nemění! Stále je v platnosti pravidlo, že výlučně kojení má trvat přibližně 6 měsíců a tuhá strava (včetně lepku)se u výlučně kojených dětí  má zavádět ve věku přibližně okolo ukončeného 6. měsíce. Při zavádění příkrmů kojeným dětem se v první řadě řídíme připraveností miminka na příkrmy (schopností sedět, zájem o jezení, když jedí jiní, snahou natahovat se po jídle). Výlučné kojení do přibližně 6 měsíců je nesmírně důležité pro budoucí zdraví dětí i matek. Matky je třeba podporovat ve výlučném kojení do přibližně 6 měsíců a v dalším kojení společně se zavádění příkrmů minimálně do dvou let a potom dále až do přirozeného odstavení. Kojené děti by státu na zdravotní péči ušetřily mnoho finančních prostředků. Například ve Velké Británii by 1 procentní nárůst kojených dětí ušetřil každý rok půl milionu liber. Pokud je dítě výlučně kojeno do 6. měsíce, ušetří se v USA na zdravotní péči 1400 dolarů na jedno dítě. Pokud by se tedy v USA dostalo kojení na doporučenou úroveň 6 měsíců výlučného kojení, ušetřilo by se ročně 3,6 miliardy dolarů. Přečtěte si podrobný článek o této problematice. 

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předcházejícího svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka (1981) ve znění následných rezolucí WHA. Pokud nevíte, co to přesně znamená, napište na dojcnie@mamila.sk