Kodex marketingu náhrad a současný stav v ČR

23.07.2013 15:56

Nevím do jaké míry má široká veřejnost povědomí o tomto důležitém prostřeku ochrany zdraví dětí. Regisrujeme aktivity, které se začínají být vůči kodexu velmi odpovědné. O tom, jaká je situace v České republice najdete v tomto výňatku z článku z www.kojim.cz 

"Nedostatky v současné legislativě, jsou především v tom, že ač Česká republika kodex přijala, tak chybí právní vymahatelnost. Z tohoto důvodu je dodržování kodexu pouze na úrovni morální odpovědnosti nikoliv právní vymahatelnosti. Česká republika přijala do svého zákoníků některá opatření (zákon 138/2002 Sb, § 5d-f Potraviny a kojenecká výživa, vyhláška 54/2004 Sb, §6-Označování potravin pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a výživu malých dětí), ale stále není možné, postihnout celou řadu činností, které jsou v rozporu s kodexem. Tato skutečnost ovlivňuje současný stav v ČR (všechny popsané body jsou v rozporu s kodexem) :
1) reklamují se výrobky umělé výživy
2) časopisy pro matky jsou plné reklam na umělé mléko, dudlíky, láhve, reklamy na umělé mléko se objevují i v časopisech pro děti
3) reklamy na umělé mléko, dudlíky, láhve jsou na internetových portálech pro rodiče, v televizi i v čekárnách pediatrů, gynekologů, v porodnicích, v nemocnicích, v lékárnách, v letácích hypermarketů a obchodů - a jsou zaměřeny na matky (což odporuje záměru kodexu)
4) matky u gynekologů a v porodnicích dostávají balíčky ("klinikboxy" a jiné), ve kterých jsou letáky na různé výrobky, které jsou zakázané kodexem a zároveň poskytují své údaje, které firmám umožňují zasílat jim vzorky umělého mléka a pod.
5) firmy vyrábějící umělá mléka sponzorují lékařské kongresy a konference rozličných zdravotnických pracovníků, mají na nich své propagační stánky, dávají lékařům své propagační materiály, plakáty, dárkové předměty (hodiny, kalendáře, pera, atd..), zveřejňují reklamu v lékařských časopisech a pod .
Reklama umělé výživy spolu s nedostatečnými znalostmi v oblasti kojení způsobuje, že většina dětí dostane umělou výživu již v porodnici v prvních dnech života a spojení těchto dvou skutečností (reklamy a doporučení umělé výživy zdravotníky) způsobuje, že již v prvním měsíci se  velká skupina dětí sekává s náhradou mateřského mléko a to i přesto, že maminky své děti původně kojit zamýšlely."

Více informací o kodexu najdete zde.