Podpůrná skupinka začíná výborně fungovat

11.12.2013 07:46

… a já mám z toho velikou radost! Na poslední předvánoční přišlo mnoho maminek s nejrůznějšími otázkami, které jsem jim pomáhala řešit nejen já a moje výborná kolegyně Anička, ale hlavně se maminky podporovaly vzájemně a sdělovaly si svoje zkušenosti i s těžšími situacemi při kojení, například, když se děťátko nechce přisát. Navštívila nás jedna maminka s větším děťátkem, které se již pár dní odmítalo přisát ve dne. Z ničeho nic se na skupince přisálo! A to proto, že vidělo ostatní děti, jak se kojí! Takže skupinka je podpůrnou komunitou nejen pro ženy, ale i pro děti!

Děkuji Majce Staňkové, že nám poskytuje krásné zázemí!

Ještě neznám termín setkávání po novém roce, ale sledujte tyto stránky a moc ráda vás všechny na skupince uvítám, stejně jako moje další kolegyně, které vedou skupinky v dalších regionech.

Krásné Vánoce a ať jsme všichni spoKOJENI!