Světový týden kojení 2013 – Podpora při kojení: blíže k matkám

15.07.2013 22:07

Převzato z www.mamila.sk

Přeložila Pavlína Kallusová

Tématem letošního světového týdne kojení je Podpora při kojení: blíže k matkám. Cílem je zdůraznit potřebu laické pomoci matka – matce při kojení.

I když se matkám podaří začátek kojení, počet výlučně kojených dětí v dalších týdnech a měsících po porodu prudce klesá a stejně tak prudce klesá počet dětí, které jsou kojeny alespoň částečně. Podpora kojení ve společnosti je pro matky klíčová. Kontinuální podpora při kojení může být poskytována různými způsoby. Tradičně tuto podporu poskytovala rodina. Změnou společnosti, zvláště urbanizací, je potřebný mnohem větší okruh podpory pro matky. Tvoří ho zdravotničtí pracovníci, poradkyně při kojení, vůdčí osoby ve společnosti stejně jako přítelkyně, které jsou také matkami, partneři matek atd.

Program laické pomoci matka – matce při kojení je finančně nenáročným a vysoce účinným prostředkem pro zvýšení počtu kojících matek. Takovou podporu může poskytovat kdokoliv, kdo bude vyškolen pro podporu matek a bude moci řešit otázky a problémy kojících matek.

„Klíčem k nejlepším výsledkům v kojení je neustálá dennodenní podpora kojících matek v domácích podmínkách a ve společnosti.“

Cíle Světového týdne kojení:

  1. Namířit pozornost na to, jak je důležité pomoci matkám kojit a pokračovat v kojení prostřednictvím laické podpory matka –matce.
  2. Informovat veřejnost o úspěšnosti programu laické pomoci matka-matce a sjednotit snahy o rozšiřování tohoto programu.
  3. Povzbudit ty, kteří podporují kojení bez ohledu na jejich vzdělání, aby udělali krok vpřed a vyškolili se v podpoře matek a dětí.
  4. Rozšiřovat kontakty na poskytovatele laické pomoci matka – matce, které mohou matky po porodu navštívit, aby získaly pomoc a podporu.
  5. Přizvukovat vládě a zařízením starajícím se o matky, aby aktivně implementovali 10 kroků iniciativy nemocnic přátelským k dětem (BHFI), především bod 10 (podporovat zakládání podpůrných skupin – pozn. překl.), aby se zvýšil počet kojených dětí a prodloužilo období, během kterého jsou děti kojeny.

Zdroj: Zpracováno podle webové stránky www.worldbreastfeedingweek.org

Podpora kojení  České republice – pozn. překl.

Iniciativa k zakládání Podpůrných skupin kojících matek v ČR je více než deset let stará a je podporována českou Laktační ligou. Během let se, bohužel, tato významná forma podpory kojících matek nedostala do širokého povědomí a laická ani odborná veřejnosti si není dost vědoma obrovského významu této primární podpory matek. S novými informacemi o podpoře kojení, které získáváme od našich slovenských kolegyň ze sdružení na podporu kojení MAMILA o.z. však přichází uvědomění si a ocenění velikého významu podpůrných skupin a to nejen pro matky, ale také pro poradkyně při kojení, které si na skupince mohou stále zdokonalovat svoje vědomosti a hlavně získávat cennou zpětnou vazbu od maminek, kterým poradenství poskytují. Bohužel se nám nepodařilo z Národního laktačního centra získat informace o tom, do jaké míry podpůrné skupiny v České republice fungují. Víme jen o jedné brněnské skupince a ostravské skupince, která výborně funguje již více než rok.

Co je podpůrná skupina kojících matek?

Podpůrné skupinky kojících matek jsou setkávání více kojících matek s dětmi spolu s poradkyní při kojení. Správné a úplné informace, které o kojení získáte v podpůrné skupince, spolu se vzájemnou výměnou zkušeností a podporou od poradkyně, stejně jako od ostatních maminek ve skupině, pomáhají maminkám úspěšněji a dlouhodoběji kojit.

Proč jsou podpůrné skupiny matek potřebné?

Během celé evoluční historie lidského druhu bylo kojení normou – samozřejmým způsobem krmení a péčí o dítě. Žena již od svého dětství vnímala kojení v širokém kontextu péče o dítě. S péčí o dítě pomáhala již pod dětského věku. Po porodu vlastního dítěte kojila tak, jak to vždy okolo sebe viděla. V případě potřeby našla pomoc a podporu v příkladech ze svého okolí.

Naneštěstí, kojení v naší společnosti dnes není normou. Ženy vidí láhve a umělou výživu od dětství a rostou a učí se o tomto více než o kojení. Nová matka, která si přeje kojit, často jednoduše neví, kam se má obrátit a požádat o pomoc. Často nezná nikoho, kdo by měl dobré zkušenosti s kojením. Informace a rady, které dostává od rodiny, přátel a blízkého okolí jí většinou nepomáhají, často jsou prezentováním mýtů anebo informací, které kojení ohrožují.

     Pomocí pro matky ve společnosti, kde se normou stalo krmení láhví s umělým mlékem mohou být podpůrné skupiny kojících matek. Jde o setkávání kojících matek spolu s poradkyní při kojení. Takováto setkání pomáhají matce dostat podporu, kterou zažívaly všechny ženy v minulosti.

Jde o ženy v různých etapách mateřství. sEtkávají se maminky, které své miminko teprve čekají spolu s čerstvými maminkami, s maminkami větších miminek, které začínají jíst příkrmy, s maminkami starších dětí, s maminkami kojícími během dalšího těhotenství, s maminkami kojícími tandemově – starší dítě a nové miminko, s maminkami s dětmi, které se právě odstavují atd. Matky vidí jakým způsobem zahrnují kojení do péče o svoje děti ostatní matky na skupině. Vidí děti různého věku - od novorozenců až po starší děti, jak se kojí a v jakých situacích a jak kojení probíhá. Toto všechno má vliv na to, jaká je úspěšnost kojení. Studie v Bangladéši dokázala, že takováto pomoc dokáže pomoci, aby v 6. měsíci bylo kojených ještě 70% dětí, oproti skupině bez takovéto pomoci, kde je v 6. měsíci kojeno už jen 6% dětí.

     Podpůrné skupiny kojících maminek na lokální úrovni pomáhají vytvářet přátelství. Maminky ze skupiny zvou na další setkání svoje kamarádky, těhotné nebo kojící maminky. Pomáhají tak matkám na mateřské dovolené nebýt v izolaci, poznávat nové lidi. Zároveň se tak vytváří kultura kojení a obraz kojení tak potřebný, aby kojení bylo úspěšné.

     Klíčovou roli ve skupině hraje dobře vyškolená poradkyně při kojení. Udržuje rovnováhu mezi poskytováním správných informací o kojení a umožnění matkám, aby se ony podělily o svoje nápady a zkušenosti s ostatními.

Poznámka překladatelky:  Doporučuji k pročtení článek - Kdo kojení skutečně podporuje

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předcházejícího svolení s podmínkou,že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka ve znění následných rezolucí WHA.