Kodex marketingu aneb kde hledat informace

Dodržování kodexu pro poradkyně https://www.poradkyneprikojeni.cz/news/dodrzovani-kodexu-je-pro-poradkyne-uplne-prvni-a-nejzakladnejsi-krok/
Nasmíme poskytovat informace při porušování kodexu https://www.poradkyneprikojeni.cz/news/nesmime-poskytovat-zadne-informace-/
Maminkám radíme v souladu s kodexem https://www.poradkyneprikojeni.cz/news/maminkam-radime-v-souladu-s-kodexem/